Goed grijs/fout grijs? Hoort Berlusconi in de politieke arena of in het wassenbeeldenmuseum?