Is er iemand schuldig aan dit waardeloze voorjaar?