Kort briefje aan God: echt niet zo origineel wat u nu doet