Lifestyle
Het waren lange tijd altijd dezelfde soort filmpjes in de autoreclame: jonge, hippe mensen, lachend in een te dure auto. Langzaam komt er verandering in:[...]